Filozofia projektowania

Architektura jest sztuką użytkową. Poprzez nasze projekty chcemy ją przybliżyć ludziom.

Zespół

mgr inż. arch. Robert Jaworski

 mgr inż. Emil witek

mgr inż. arch. Małgorzata Wocial

mgr inż. arch. Agnieszka Nowak

mgr inż. arch. Łukasz Modrzejewski

inż. Edyta Tkaczyk